"TIBISCUS" este o publicaţie periodică de 16 pagini, editată de Universitatea "Tibiscus" din Timişoara. Ea nu este aliniată politic şi urmăreşte doar perfecţionarea şi evaluarea celor care urmează să devină jurnalişti.
Publicaţia noastră apare de 13 ani, din 1997, timp în care studenţii au început să facă ziaristică, iar, dintre ei, mulţi lucrează în mass-media timişoreană şi naţională, unii devenind nume sonore ale peisajului publicistic autohton.
Publicaţia noastră este locul ideal pentru exersarea scriiturii de presă, oferind studenţilor posibilitatea să realizeze un echilibru între disciplinele mai teoretice şi cele practice. Aici sunt abordate toate genurile publicistice, studenţii având, astfel, posibilitatea să pună în practică informaţiile de la cursurile de specialitate, dar şi să inoveze. Dar "Tibiscus" a oferit în paginile sale, fără discriminări, spaţiu de exprimare şi studenţilor de la toate facultăţile: Informatică, Design, Drept, Psihologie, Ştiinţe economice.

   Conf.dr. Corina MUŞUROI
   D i r e c t o r